KONSORCJUM PRAWNO
- FINANSOWE RAPORT
PIOTR MACIEJEWSKI

rozpoczęło swoją działalność na rynku w 1998 roku. W zakresie świadczonych przez firmę usług znajdują się m.in.:

Przyjęte standardy zapewniają profesjonalizm działania i rzetelność informacji. Konsorcjum obsługuje wierzytelności, które nie były dotychczas kierowane na drogę postępowania sądowego, jak również wierzytelności będące przedmiotem toczącego się sporu sądowego czy zasądzone prawomocnymi nakazami zapłaty i wyrokami. Nadto Konsorcjum Raport podejmuje się prowadzenia spraw na etapie postępowania upadłościowego.

Każdy z naszych Klientów jest traktowany indywidualnie w rozwiązywaniu ich problemów, a każdy z nich jest w stałym kontakcie z osobą prowadzącą sprawę i na bieżąco informowanych o postępach windykacji. Działamy tak, by mając na uwadze przede wszystkim odzyskanie wierzytelności Klienta, nie naruszyć relacji pomiędzy nim a jego kontrahentami. Postępujemy profesjonalnie i z wyczuciem.

POTRZEBUJESZ POMOCY DLA SWOJEJ FIRMY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI