FINANSOWANIE

Przyjęte standardy zapewniają profesjonalizm działania i rzetelność informacji. Konsorcjum obsługuje wierzytelności, które nie były dotychczas kierowane na drogę postępowania sądowego, jak również wierzytelności będące przedmiotem toczącego się sporu sądowego czy zasądzone prawomocnymi nakazami zapłaty i wyrokami. Nadto Konsorcjum Raport podejmuje się prowadzenia spraw na etapie postępowania upadłościowego.

 

Świadcząc pomoc prawną dla firm, szczególną uwagę poświęcamy zagadnieniu finansowania inwestycji oraz zabezpieczaniu transakcji. Są to bardzo ważne czynności prawne, dzięki którym można uchronić się przed poniesieniem strat finansowych. Zakres naszej pomocy prawnej to kwestia indywidualnych potrzeb Klienta, ale do naszych obowiązków może należeć, m.in.:

OPRACOWANIE PLANU FINANSOWANIA

planowanej przez Państwa inwestycji wraz z wyborem najkorzystniejszej oferty kredytowej

DORADZTWO W NEGOCJACJACH

umów kredytowych lub gwarancji bankowych

OPRACOWANIE PLANU I NEGOCJOWANIE UMÓW ZABEZPIECZENIA TRANSAKCJI,

w których najczęściej korzystamy: z rachunków typu escrow, gwarancji bankowych, weksli, przewłaszczeń na zabezpieczenie, zastawu hipoteki, poręczeń i wielu innych narzędzi prawnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego finansowania.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej kompleksowej obsługi prawnej i rzetelnego doradztwa w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego.

Konsorcjum Prawno – Finansowe RAPORT Piotr Maciejewski świadczy również pomoc w zakresie prawa bankowego przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym. Podejmujemy się renegocjowania warunków umów kredytowych w trakcie ich trwania, jak również reprezentujemy naszych Klientów podczas postępowań sądowych, dotyczących rożnych produktów bankowych i inwestycyjnych.Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy zapewnią Państwa firmie profesjonalną obsługę prawną świadczoną doraźnie lub w sposób nieprzerwany. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz współpracy ze specjalistami od prawa podatkowego i gospodarczego, możemy nasze usługi świadczyć na najwyższym poziomie. Naszym Klientom gwarantujemy zachowanie poufności podczas prowadzonych spraw oraz po ich zakończeniu.