Monitoring należności

Konsorcjum Prawno – Finansowe RAPORT Piotr Maciejewski świadczy usługę monitoringu należności, będącą najlepszym narzędziem dyscyplinującym kontrahentów w dokonywaniu terminowych płatności. Usługę tę proponujemy przedsiębiorcom, średnim i małym firmom, które borykają się z problemem opóźnień w płatnościach dokonywanych przez swoich klientów.

Monitoring należności to skuteczny sposób na uniknięcie utraty płynności finansowej, spowodowanej opieszałością klientów w regulowaniu należności. Jest to narzędzie, z którego coraz chętniej korzystają przedsiębiorcy. Dzięki niemu można odpowiednio wcześnie wyeliminować opóźnienia spłaty należności, a nawet wykryć nieuczciwych kontrahentów, chroniąc tym samym swoją firmę przed stratami. Monitoring należności to niejako działanie poprzedzające windykację, mogące jej zapobiec, a przede wszystkim ułatwiające współpracę pomiędzy przedsiębiorcą a klientem. Monitoring należności jest prowadzony w dwóch wariantach. Może odnosić się do okresu przed upływem terminu płatności wierzytelności  lub dotyczyć krótkiego czasu po upływie terminu płatności. Istnieje także możliwość połączenia tych działań, zgodnie z Państwa potrzebami i zaistniałą sytuacją.

Konsorcjum Prawno – Finansowe RAPORT Piotr Maciejewski posiada odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu monitoringu należności, co gwarantuje naszą skuteczność. Posiadana wiedza z zakresu prawa handlowego i podatkowego ma kluczowe znaczenie w skuteczności podejmowanych przez nas działań, w których zakres wchodzi:

KONTAKT TELEFONICZNY Z KONTRAHENTAMI

którego celem jest powiadomienie o terminie płatności wystawionej faktury

SPRAWDZANIE BAZ DANYCH O DŁUŻNIKACH

będące podstawą do wykrycia nieuczciwych kontrahentów lub podjęcia działań windykacyjnych

PROWADZENIE TELEFONICZNYCH NEGOCJACJI

z Państwa klientami, mającymi problemy finansowe lub opóźnienia w płatnościach, w celu znalezienia dobrego rozwiązania w zaistniałej sytuacji dla obu stron, sporządzanie raportów z podejmowanych przez nas działań.

SPORZĄDZANIE PARORTÓW

z podejmowanych przez nas działań.

Współpraca z Konsorcjum Prawno – Finansowym RAPORT Piotr Maciejewski gwarantuje utrzymanie płynności finansowej, pozwalającej w stabilny sposób zarządzać przedsiębiorstwem. Dzięki naszemu monitoringowi należności możemy odpowiednio wcześnie wprowadzać działania nadzorujące płatności lub natychmiast reagować w przypadku braku terminowego ich uregulowania. Z naszą usługą ryzyko strat w prowadzeniu firmy jest minimalne, ponieważ szybko wskazujemy nierzetelnych kontrahentów. Zapraszamy Państwa do podejmowania działań, które mogą uchronić Państwa firmę przed nieuczciwymi kontrahentami.