Kancelaria prawna Dąbrowa Górnicza - zaufaj doświadczeniu

Faktoring

Faktoring jest znakomitym rozwiązaniem dla małych i średnich firm planujących nowe inwestycje oraz najszybszym sposobem na zwiększenie możliwości finansowych firmy. Usługa faktoringu polega bowiem na wykupie wierzytelności jeszcze niewymagalnych na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności. Pozwala to na szybkie finansowanie nowych inwestycji.

Do korzyści tego typu rozwiązań należy wypłata gotówki bezpośrednio po przedstawieniu faktury jak również brak obowiązku obejmowania faktoringiem całego obrotu oraz objęcie wierzytelności monitoringiem.

W ramach tej usługi świadczymy również inne, dodatkowe, takie jak: weryfikacja wiarygodności odbiorców, sprawdzenie czy są wypłacalni, zarządzanie należnościami, prowadzenie rejestru faktur.

Podstawowe korzyści płynące z faktoringu to:

  • odblokowanie środków zamrożonych w należnościach,
  • uzyskanie dodatkowego źródła pozyskania środków finansowych,
  • możliwość wydłużenia odbiorcom terminu do zapłaty, co może doprowadzić do wzrostu konkurencyjności Państwa Firmy i zwiększenia obrotów,
  • poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców,
  • skrócenie cyklu spływu należności.