Bezsilnie próbowałam uzyskać należne mi odszkodowanie. Dzięki KPF Raport - ubezpieczalnia wypłaciła mi wysokie zadośćuczynienie.
Nazywam się Paweł, miałem groźny wypadek za granicą. Dzięki Konsorcjum Raport otrzymałem odszkodowanie.
Mam firmę budowlaną. 3 lata temu jedna z firm nie zapłaciła mi za wykonanie zlecenie. KPF Raport skutecznie mi pomógł.
 

Konsorcjum Prawno - Finansowe RAPORT  rozpoczęło swoją działalność na rynku w 1998 roku. W zakresie świadczonych przez firmę usług znajdują się m.in. windykacja należności, oddłużanie, dochodzenie odszkodowań, monitoring należności bieżących, zabezpieczanie transakcji oraz obsługa prawna. Przyjęte standardy zapewniają profesjonalizm działania i rzetelność informacji. Konsorcjum obsługuje wierzytelności, które nie były dotychczas kierowane na drogę postępowania sądowego, jak również wierzytelności będące przedmiotem toczącego się sporu sądowego czy zasądzone prawomocnymi nakazami zapłaty i wyrokami. Nadto Konsorcjum Raport podejmuje się prowadzenia spraw na etapie postępowania upadłościowego.

Każdy z naszych Klientów jest traktowany indywidualnie w rozwiązywaniu ich problemów, a każdy z nich jest w stałym kontakcie z osobą prowadzącą sprawę i na bieżąco informowanych o postępach windykacji. Działamy tak, by mając na uwadze przede wszystkim odzyskanie wierzytelności Klienta, nie naruszyć relacji pomiędzy nim a jego kontrahentami. Postępujemy profesjonalnie i z wyczuciem.